Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE
PRZETARGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadania remontowe w 2019 r.<>


PRACE :
  1. związane z utrzymaniem terenów zielonych– w dniu 14.05.2019 r. o godz. 900,
  2. ogólnobudowlane część 1 - remonty pomieszczeń przeznaczonych na węzły cieplne c.o. / c.w.u. – w dniu 15.05.2019 r. o godz. 900
  3. ogólnobudowlane część 2 – remonty planowane– w dniu 15.05.2019 r. o godz. 1100
  4. drogowe – w dniu 16.05.2019 r. o godz. 900
  5. instalacyjne, sanitarne, wod-kan, c.o. – w dniu 16.05.2019 r. o godz. 1200
  6. elektryczne – w dniu 17.05.2019 r. o godz. 900
  7. malarskie – w dniu 17.05.2019 r. o godz. 1100


Postępowania przetargowe odbędą się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu”.
Wysokość wadium, sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są w S.I.W.Z.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na roboty (nazwa robót)”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

SIWZ + załączniki:
  Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych SIWZ+załączniki

  Prace ogólnobudowlane cz. 1 - remonty pomieszczeń węzłów c.o. c.w.u SIWZ + załączniki

  Prace ogólnobudowlane cz. 2 - remonty planowane SIWZ + załączniki.zip

  Prace drogowe SIWZ + załączniki

  Prace instalacyjne sanitarne SIWZ + załączniki

  Prace elektryczne SIWZ + załączniki

  Prace malarskie SIWZ + załączniki


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „JEŻYCE”
ul. Bonin 8 60 – 658 Poznań

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ocieplenie, remont elementów elewacji i przebudowę elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul Lazurowej 16 (XII – kondygnacyjny)

SIWZ z załącznikami ( w formie elektronicznej ) można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym pok. Nr 9 w godz. (900 – 1300) po przedstawieniu dowodu wpłaty dokonanej w punkcie kasowym – I piętro, w wysokości 61,50 zł. Informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego tel. 61 847 04 15 w. 40,41,43.
Postępowanie odbywa się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce”. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na ocieplenie, remont elementów elewacji i przebudowę elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Lazurowej 16”, składać należy do dnia 26 lipca 2018 r., do godz. 945 w siedzibie Spółdzielni – sekretariat , a ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 1000 w sali konferencyjnej biur Zarządu Spółdzielni przy ul. Bonin 8.
Wysokość wadium, sposób jego wniesienia oraz utraty określone są w SIWZ.

Spółdzielnia zastrzega sobie ponadto prawo do: wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie