Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE
PRZETARGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadania remontowe w 2018 roku


PRACE :
 1. instalacyjne, sanitarnew dniu 06.08.2018 r.o godz. 900,
 2. ogólnobudowlanew dniu 06.08.2018 r. o godz. 1200,
 3. drogowew dniu 07.08.2018 r. o godz. 900,
 4. elektrycznew dniu 07.08.2018 r. o godz. 1200,
 5. malarskiew dniu 08.08.2018 r. o godz. 900 ,
 6. dekarskiew dniu 08.08.2018 r. o godz. 1200,
 7. wymiana dźwiguw dniu 09.08.2018 r. o godz. 900.

  Postępowania przetargowe odbędą się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu”.
  Wysokość wadium, sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są w S.I.W.Z.
  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na roboty (nazwa robót)”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu. SIWZ + załączniki:
    Prace instalacyjne sanitarne SIWZ+załączniki

    Prace ogólnobudowlane SIWZ+załączniki

    Prace drogowe SIWZ+załączniki

    Roboty elektryczne SIWZ+załączniki

    Prace malarskie SIWZ+załączniki

    Prace dekarskie SIWZ+załączniki

    Wymiana dźwigów osobowych SIWZ+załączniki


  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
  LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „JEŻYCE”
  ul. Bonin 8 60 – 658 Poznań

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

  na ocieplenie, remont elementów elewacji i przebudowę elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul Lazurowej 16 (XII – kondygnacyjny)

  SIWZ z załącznikami ( w formie elektronicznej ) można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym pok. Nr 9 w godz. (900 – 1300) po przedstawieniu dowodu wpłaty dokonanej w punkcie kasowym – I piętro, w wysokości 61,50 zł. Informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego tel. 61 847 04 15 w. 40,41,43.
  Postępowanie odbywa się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce”. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na ocieplenie, remont elementów elewacji i przebudowę elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Lazurowej 16”, składać należy do dnia 26 lipca 2018 r., do godz. 945 w siedzibie Spółdzielni – sekretariat , a ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 1000 w sali konferencyjnej biur Zarządu Spółdzielni przy ul. Bonin 8.
  Wysokość wadium, sposób jego wniesienia oraz utraty określone są w SIWZ.

  Spółdzielnia zastrzega sobie ponadto prawo do: wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie