Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

ZDALNY DOSTĘP

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.


DOSTĘP DO INFORMACJI 24 GODZINY NA DOBĘ


Członek Spółdzielni Mieszkaniowej i właściciel lokalu posiadający dostęp do Internetu, po wejściu na stronę internetową Spółdzielni www.smjezyce.pl , będzie mógł zapoznać się z danymi swojego lokalu mieszkalnego i informacjami dotyczącymi Spółdzielni. Po wpisaniu w odpowiedni link loginu (którym jest indeks lokalu) i hasła ukażą się następujące dane:
- Karta lokalu – m.in. indeks lokalu, powierzchnia użytkowa, grzewcza mieszkania, liczba zamieszkujących osób, typ lokalu, rodzaj prawa do lokalu, nr członkowski, sposób rozliczenia wody.
- Naliczenia (obciążenia) – m.in. eksploatacja, fundusz remontowy, legalizacja liczników wody, prąd, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, razem do zapłaty.
- Zestawienie syntetyczne obrotów – bieżące zestawienie roczne, miesiącami, opłacone/nieopłacone (Wn - naliczenia, Ma – zapłaty).
Wszyscy użytkownicy zainteresowani informacją dotyczącą działalności SM „Jeżyce” i aktywowaniem bezpłatnej usługi proszeni są o wypełnienie formularza aktywacji, wpisanie danych i osobiste dostarczenie formularza do Administracji
- os. Jeżyce – ul. Dąbrowskiego 30a,
- os. Słowiańskie – ul. Urbanowska 38,
- os. Bonin – ul. Bonin 4,
w godzinach przyjmowania interesantów tj:
- w poniedziałki w godzinach 7:30 – 15:30,
- we wtorki, środy i czwartki w godzinach 7:30 – 14:30,
- w piątki w godzinach 7:30 - 13:30.
Pracownik SM zweryfikuje poprawność danych na formularzu i poda hasło umożliwiające dostęp do danych. Zdalny dostęp do danych aktywowany jest na poziomie pojedynczego lokalu (indeksu), zatem użytkownicy posiadający w zasobach SM więcej niż jeden lokal powinni wykonać aktywację dla każdego lokalu z osobna.
Użytkownik z aktywną usługą zdalnego dostępu ma możliwość późniejszej zmiany hasła dostępu, eliminując w ten sposób możliwość dostępu do jego danych. W przypadku zapomnienia lub zagubienia hasła przez użytkownika jest on zobowiązany do zgłoszenia się osobiście do Administracji Spółdzielni, gdzie pracownik wprowadzi nowe hasło początkowe dla danego lokalu (które można później zmienić we własnym zakresie). Jeśli użytkownik Spółdzielni zrezygnuje z korzystania z usługi zdalnego dostępu, powinien dostarczyć oświadczenie na piśmie, po czym w kartotece lokalu zablokowany zostanie dostęp zdalny dla danego indeksu.
Usługa zdalnego dostępu umożliwia wyłącznie podgląd danych, użytkownik nie ma technicznej możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian.


FORMULARZ AKTYWACJI USŁUGI DO WYDRUKOWANIA

REGULAMIN USŁUGI INTERNETOWE KONTO LOKATORA


LOGOWANIE DO USŁUGI


design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie