Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE
ORGANY
SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.
SKŁAD ZARZĄDU

Przemysław Stefaniak - Prezes Zarządu
Marek Mikołajczyk - Z-ca Prezesa Zarządu
Iwona Szymańska - Członek Zarządu


CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2023-2026

 1. Firlik Jan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Forbister Joanna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Mojzykiewicz Wirgiliusz - Zastępca Przewodniczącego Rady i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 4. Bauza Jacek – Zastępca Przewodniczącego Rady i Przewodniczący Komisji Eksploatacyjnej
 5. Witkowski Leszek – Zastępca Przewodniczącego
 6. Aleksandrowicz Maria – Członek Rady Nadzorczej
 7. Filipiak Bernard – Członek Rady Nadzorczej
 8. Gawłowicz Waldemar – Członek Rady Nadzorczej
 9. Kędziora Ireneusz - Członek Rady Nadzorczej
 10. Miński Andrzej – Członek Rady Nadzorczej
 11. Olejniczak Marzena – Członek Rady Nadzorczej
 12. Sowińska Grażyna – Członek Rady Nadzorczej
 13. Staszak Piotr - Członek Rady Nadzorczej
 14. Wesołowski Jarosław – Członek Rady Nadzorczej


RADA OSIEDLA JEŻYCE

 1. Firlik Jan - Przewodniczący
 2. Kasołka Lucyna - Zastępca Przewodniczącego
 3. Kulas Wojciech - Zastępca Przewodniczącego
 4. Owczarska Anna - Sekretarz
 5. Bauza Jacek
 6. Barczak - Ratajczak Krystyna
 7. Bosek Mirosław
 8. Filipiak Bernard
 9. Kornatowski Przemysław
 10. Lipka Roman
 11. Mrozek Svetlana
 12. Bydłowska Janina


RADA OSIEDLA SŁOWIAŃSKIE

 1. Bartkowiak Ferdynand - Przewodniczący
 2. Pomietlak Sławomir - Zastępca Przewodniczącego
 3. Rybarczyk Adam - Zastępca Przewodniczącego
 4. Tokarski Zdzisław - Sekretarz
 5. Aleksandrowicz Maria
 6. Forbister Joanna
 7. Łysakowski Mirosław
 8. Miński Andrzej
 9. Staszak Piotr
 10. Walenciak Irena
 11. Waraczyński Henryk

RADA OSIEDLA BONIN

 1. Fabiś Jerzy - Przewodniczący
 2. Górny Wiesław - Zastępca Przewodniczącego
 3. Sowińska Grażyna - Zastępca Przewodniczącego
 4. Gawłowicz Waldemar - Sekretarz
 5. Adamczyk Dorota
 6. Dudzic-Hancek Barbara
 7. Chudobiecki Jan
 8. Kaczmarek Zofia
 9. Kornatowski Mirosław
 10. Nowacki Paweł
 11. Pietrusiak Lesław
 12. Raciniewska Małgorzata
design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie