Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

O G Ł O S Z E N I E
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali:
 1. lokal nr 12 przy ul. Bonin 16 w Poznaniu – III piętro, o pow. użytkowej 50,70 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
  Cena wywoławcza wynosi 302.670,00 zł.
 2. lokal nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20 w Poznaniu – V piętro, o pow. użytkowej 47,40 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
  Cena wywoławcza wynosi 312.450,00 zł.
Mieszkania do dyspozycji po wpłacie wylicytowanej kwoty - wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Wkład budowlany na powyższe mieszkania należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
Mieszkania można oglądać w uzgodnieniu z administracjami osiedli:
lokal nr 12 przy ul. Bonin 16 - adm. osiedla Bonin, ul. Bonin 4, tel. 61 823-37-12,
lokal nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20 - adm. osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38, tel. 61 848- 50-61.
Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 1.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2023 r. o godz. 1000, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8.
Wadium w wysokości:
30.270,00 zł dla lokalu nr 12 przy ul. Bonin 16,
31.200,00 zł dla lokalu nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20,
należy wpłacić przed przetargiem na rachunek bankowy Spółdzielni nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870.
Wadium zaliczone zostanie wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym na stronie internetowej www.smjezyce.pl.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku skutecznego zgłoszenia roszczenia o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.
KOMUNIKAT

W związku z nowymi regulacjami prawnymi określonymi w Ustawie Prawo energetyczne, a także Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 7.12.2021 r. Spółdzielnia opracowała nową treść Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki cieplnej, publikowany jest w on w zakładce REGULAMINY.

W Regulaminie tym ujęto:
 • Zdefiniowano poszerzoną liczbę pojęć (w pkt.3.1-3.40), które ułatwią czytającemu zrozumienie złożonych zasad regulaminowych. Rozgraniczono zasady techniczno-eksploatacyjne, finansowanie, obowiązki użytkownika lokalu, szczególne przypadki, serwis, odczyty i ogólne zasady rozliczeń.
 • Opisano indywidualny podział kosztów zakupu ciepła w rozgraniczeniu na ogrzewanie lokali i podgrzanie wody.
 • Opisano ustalenie przedpłat comiesięcznych, zasady opłat i rozliczeń.
 • Zdefiniowano jednostkowe minimalne i maksymalne koszty zmienne zakupu ciepła w danych okresie rozliczeniowym- według Rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 • Opisano dokonywanie korekt rozliczeń i zasady dotyczące lokali lub pomieszczeń nieopomiarowanych bądź nieodczytanych.

O G Ł O S Z E N I E

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali:
 1. lokal nr 12 przy ul. Bonin 16 w Poznaniu – III piętro, o pow. użytkowej 50,70 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
  Cena wywoławcza wynosi 336.300,00 zł
 2. lokal nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20 w Poznaniu – V piętro, o pow. użytkowej 47,40 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
  Cena wywoławcza wynosi 312.450,00 zł
 3. lokal nr 10 przy ul. Wawrzyniaka 28/30 w Poznaniu – IV piętro, o pow. użytkowej 53,70 m2, składający się 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
  Cena wywoławcza wynosi 345.980,00 zł.
Mieszkania do dyspozycji po wpłacie wylicytowanej kwoty - wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Wkład budowlany na powyższe mieszkania należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
Mieszkania można oglądać w uzgodnieniu z administracjami osiedli:
lokal nr 12 przy ul. Bonin 16 - adm. osiedla Bonin, ul. Bonin 4, tel. 61 823-37-12
lokal nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20 - adm. osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38, tel. 61 848- 50-61
lokal nr 10 przy ul. Wawrzyniaka 28/30 – adm. osiedla Jeżyce ul. Dąbrowskiego 30a, tel. 61 847-06-20
Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 1.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2022 r. o godz. 1000, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8.
Wadium w wysokości:
33.600,00 zł dla lokalu nr 12 przy ul. Bonin 16,
31.200,00 zł dla lokalu nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20,
34.600,00 zł dla lokalu nr 10 przy ul. Wawrzyniaka 28/30
należy wpłacić przed przetargiem na rachunek bankowy Spółdzielni nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870.
Wadium zaliczone zostanie wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym na stronie internetowej www.smjezyce.pl.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku skutecznego zgłoszenia roszczenia o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.
KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy

W dniach od 07 listopada do 10 listopada 2022 r. w związku z przeprowadzaniem prac modernizacyjnych niemożliwy będzie osobisty dostęp do biur Administracji osiedla Bonin oraz Księgowości Spółdzielni          przy ul. Bonin 4.Prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska „Jeżyce” ul. Bonin 8, 60-658 Poznań zatrudni ślusarza, pracownika do prac konserwacyjnych w wymiarze 1 etatu w Administracji Osiedla „Bonin”.
Wymagania:
 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac ślusarskich

Zgłoszenia (CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje) należy złożyć w siedzibie Spółdzielni (ul. Bonin 8) lub przesłać email na adres: info@smjezyce.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Pracownik do prac konserwacyjnych (zgodnie z Ustawą dn. 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. )”.
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska „Jeżyce” ul. Bonin 8, 60-658 Poznań zatrudni instalatora wod.-kan., pracownika do prac konserwacyjnych w wymiarze 1 etatu w Administracji Osiedla „Bonin”.
Wymagania:
 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac na instalacjach wod.-kan.,
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia gazowe.

Zgłoszenia (CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje) należy złożyć w siedzibie Spółdzielni (ul. Bonin 8) lub przesłać email na adres: info@smjezyce.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Pracownik do prac konserwacyjnych (zgodnie z Ustawą dn. 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. )”.
O G Ł O S Z E N I E

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 12 przy ul. Bonin 16 w Poznaniu – III piętro, o pow. użytkowej 50,70 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
Cena wywoławcza wynosi 377.530,00 zł.
Mieszkania do dyspozycji po wpłacie wylicytowanej kwoty - wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Wkład budowlany na powyższe mieszkanie należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
Mieszkania można oglądać w uzgodnieniu z administracją osiedla Bonin, ul. Bonin 4, tel. 61 823-37-12

Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 1.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. o godz. 1000, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8.
Wadium w wysokości 37.750,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na rachunek bankowy Spółdzielni nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Wadium zaliczone zostanie wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym na stronie internetowej www.smjezyce.pl.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku skutecznego zgłoszenia roszczenia o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.
O G Ł O S Z E N I E

PRZETARG NIEOGRANICZONY


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali:
 1. lokal nr 12 przy ul. Bonin 16 w Poznaniu – III piętro, o pow. użytkowej 50,70 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
  Cena wywoławcza wynosi 377.530,00 zł
 2. lokal nr 103 przy ul. gen. St. Maczka 16 w Poznaniu – IX piętro, o pow. użytkowej 28,14m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
  Cena wywoławcza wynosi 205.340,00 zł
Mieszkania do dyspozycji po wpłacie wylicytowanej kwoty - wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Wkład budowlany na powyższe mieszkania należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
Mieszkania można oglądać w uzgodnieniu z administracjami osiedli:
lokal nr 12 przy ul. Bonin 16 - adm. osiedla Bonin, ul. Bonin 4, tel. 61 823-37-12
lokal nr 103 przy ul. gen. St. Maczka 16 - adm. osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38, tel. 61 848- 50-61.
Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 1.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2022 r. o godz. 1000, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8.
Wadium w wysokości:
37.750,00 zł dla lokalu nr 12 przy ul. Bonin 16,
20.500,00 zł dla lokalu nr 103 przy ul. gen. St. Maczka 16,
należy wpłacić przed przetargiem na rachunek bankowy Spółdzielni nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870.
Wadium zaliczone zostanie wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym na stronie internetowej www.smjezyce.pl
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku skutecznego zgłoszenia roszczenia o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.
SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE ZMIANY TERMINU ZWOŁANIA VII KONGRESU SPÓŁDZIELCZOŚCI

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia powzięła niedawno wiadomość od Krajowej Rady Spółdzielczej o zmianie terminu VII Kongresu Spółdzielczości wcześniej planowanego na koniec bieżącego roku.
W świetle podjętej uchwały nr 16/2022 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 01.07.2022 r. datę tego Kongresu Spółdzielczości wyznaczono na grudzień 2023.
W przedostatnim akapicie ośmiostronicowej Informacji (datowanej maj 2022 r.) przekazanej wszystkim Członkom, w związku ze zwołanym Walnym Zgromadzeniem w 2022 r. znajduje się komunikat o grudniowym terminie zwołania w 2022 r. tego Kongresu Spółdzielczości. Zatem termin ten został przesunięty o rok.
Nieścisłość ta nie wyniknęła z winy Spółdzielni, gdyż Informację wydrukowaliśmy wcześniej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


Uchwala nr 16/2022
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 1 lipca 2022r.

w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości


Na podstawie art. 258 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.z 202lr., poz. 648 t.j.) oraz § 7 ust. 2 pkt 2 statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (Załącznik do uchwały I Kongresu Spółdzielczości z dnia 30 maja 1995 r., Monitor Polski nr 7 poz. 86) Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej postanawia:

§ 1
Uchylić uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej nr 23/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

§ 2
Zmienić § 1 ust. 2 uchwały nr 17/2019 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości w ten sposób, iż § 1 ust. 2 tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Wyznaczyć datę VII Kongresu Spółdzielczości na grudzień 2023 roku'’.

§ 3
Zmienić § 1 ust. 5 lit. c uchwały nr 17/2019 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości w ten sposób, iż § 1 ust. 5 lit. c tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „przedstawienie projektów tych dokumentów podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej do dnia 15 lipca 2023 r.”

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwołanie VII Kongresu Spółdzielczości do dnia dzisiejszego nie było możliwe wobec utrzymującej się epidemii i panujących zasad reżimu sanitarnego, ale również wobec braku możliwości wpłynięcia na spółdzielnie do wyznaczenia delegatów na Kongres Spółdzielczości. Ustawodawca przewidział w art. 90 ustawowe przedłużenie terminu na zwołanie walnego zgromadzenia każdej spółdzielni tj. o 6 tygodni od dnia ustania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, co sprawa, ze racjonalne i w pełni uzasadnione w świetle podstawowych zasad prawa jest przełożenie VII Kongresu Spółdzielczości na późniejszy termin.
Zawiadomienie o głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.568 ze zm.) podjął decyzję o przeprowadzeniu głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie pisemnym, w dniu 31.08.2022 r. w godz. 1000 – 1800 w Ośrodku Kultury „Wierzbak” przy ul. Wojska Polskiego 8 w Poznaniu.

Na podstawie uchwały Zarządu nr 11/07/2022 z dnia 19.07.2022 Członkowie Spółdzielni będą głosować pisemnie nad następującymi uchwałami:
 • Uchwała nr 1 w/s: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.,
 • Uchwała nr 2 w/s: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.,
 • Uchwała nr 3 w/s: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021,
 • Uchwała nr 4 w/s: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • Uchwała nr 5 w/s: odpłatnego zbycia działki gruntu nr 14/1, ark. mapy 18, obręb Jeżyce, stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, jako drogę wewnętrzną przy ul. Dąbrowskiego 140,
 • Uchwała nr 6 w/s: odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych geodezyjnie: obręb Jeżyce, ark. mapy 20 działka nr 250/2 i działka nr 255/3.

Nadmieniamy, że z uwagi na panujący w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego, przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym Statutem nie jest wskazane, natomiast brak w/w uchwał ogranicza możliwości prowadzenia remontów i prac termomodernizacyjnych oraz rozdysponowanie nadwyżki bilansowej z ubiegłego roku. Zachęcamy do licznego uczestnictwa w zorganizowanym głosowaniu pisemnym.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” informuje, że zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, materiały związane z projektami uchwał będą wyłożone od dnia 17.08.2022 r. do wglądu Członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Bonin 8 oraz w poszczególnych Administracjach Osiedli. Projekty uchwał są załączone do niniejszego zawiadomienia. Istnieje również możliwość zapoznania się z materiałami po zalogowaniu do usługi internetowej „zdalny dostęp” (dla osób korzystających z tej usługi).
Karta do głosowania, wydawana osobom przybyłym do punktu głosowania, opatrzona będzie pieczęcią i kolejnym numerem. Głosowanie odbywać się będzie poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „ZA” bądź „ PRZECIW” przy każdej uchwale. Na kartach nie wolno dokonywać skreśleń, poprawek, czy dodatkowych wpisów, gdyż głos zostanie uznany za nieważny.
W pisemnym głosowaniu nad uchwałami przez Walne Zgromadzenie, uczestniczyć mogą Członkowie Spółdzielni, którzy przed wydaniem karty do głosowania okażą ważny dokument tożsamości. Głosowanie przebiegać będzie w obecności Komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz Notariusza, w pełnym reżimie sanitarnym.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


Zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Jeżyce” informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554), złożyła do CEEB stosowne deklaracje dotyczące wspólnych (podstawowych) źródeł ciepła i spalania paliw, obejmujące wszystkie budynki w zasobach Spółdzielni w lutym 2022 roku.
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 2 czerwca 2022 r. zmarł

Zbigniew Olejniczak

nasz wieloletni współpracownik i Kolega.

Człowiek wszystkim życzliwy i zaangażowany od kilkudziesięciu lat w organizację działalności społecznej i kulturalnej, kierujący Ośrodkiem Kultury „Wierzbak”.

Pracował dla dobra mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, a także dzielnicy Jeżyce.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu Jego śmierci

Rodzinie

składają

Zarząd i członkowie organów samorządowych Spółdzielni, koleżanki i koledzy.

Pożegnamy śp. Kolegę Zbigniewa w dniu 8 czerwca 2022 o godz. 11:00 na Cmentarzu Żabikowskim przy ul. Traugutta 17/2 w Luboniu. Ceremonia pogrzebowa poprzedzona będzie mszą świętą o godz. 10:00 w kościele świętego Jana Bosko w Luboniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Jeżyce”
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bonin 8 (zwana dalej „Spółdzielnią”)
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dąbrowskiego 140 w Poznaniu, zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 1.832,09m², dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, posadowionym na działkach oznaczonych geodezyjnie:
 1. obręb Jeżyce, ark. mapy 18, działka nr 12/1 o pow. 0,0644 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr PO1P/00005826/5, działka jest w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz
 2. obręb Jeżyce, ark. mapy 18, działka nr 13/1 o pow. 0,1158 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr PO1P/00204468/2 - działka jest własnością Spółdzielni.
Dla przedmiotowej nieruchomości wydano warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami – decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr 427 z dnia 9 lipca 2019 r. Warunki zabudowy dostępne są do wglądu w Administracji Osiedla „Jeżyce” przy ul. Dąbrowskiego 30 A w Poznaniu, tel. 61/ 847-06-20.

Cena wywoławcza : 5.050.000,00 zł
(słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100

Od wylicytowanej ceny nabywca zobowiązany będzie zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wysokość postąpienia wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium : 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości, w formie pieniężnej, na rachunek bankowy Spółdzielni, nr rachunku:
51 1020 4027 0000 1802 0035 4043.
Wymagane wadium należy wpłacić w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 2 dni robocze przed przetargiem, że dokonano wpłaty.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 r., o godz. 1100, w sali konferencyjnej biur Zarządu Spółdzielni przy ul. Bonin 8 w Poznaniu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i potwierdzić sposób reprezentacji. W sytuacji, gdy uczestnik przetargu niezależnie od podmiotowości prawnej jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania w jego imieniu na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz że przyjmuje niniejsze warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, na konto wskazane przez Spółdzielnię. Umowa notarialna będzie zawarta w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Poza podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabywca ponosi dodatkowe koszty notarialne i sądowe, których wysokość określa notariusz. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym i uzgodnionym z nim terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku Spółdzielnia dokona sprzedaży nieruchomości innemu uczestnikowi przetargu zgodnie z zaoferowaną przez niego w postępowaniu ceną.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

WARUNEK DODATKOWY:

Spółdzielnia ustanowi na nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie: obręb Jeżyce, ark. mapy 18, działka nr 14/1 o pow. 0,0146 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr PO1P/00001391/8, stanowiącej własność Spółdzielni, służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i parkowania na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie: obręb Jeżyce, ark. mapy 18, działka nr 13/1 oraz każdorazowych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie: obręb Jeżyce, ark. mapy 18, działka nr 12/1. Wysokość jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności gruntowej określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego. Po podjęciu uchwały na sprzedaż działki nr 14/1 przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, działka ta będzie sprzedana nabywcy, w cenie obliczonej z ceny jednostkowej nabycia działek nr 13/1 i nr 12/1 w przetargu, przy zaliczeniu powyższej opłaty jednorazowej, uiszczonej Spółdzielni za ustanowienie służebności gruntowej. Ponadto Spółdzielnia przewiduje, na podstawie umowy dzierżawy możliwość zajęcia działki nr 14/1 przez właściciela działki nr 13/1 i użytkownika wieczystego działki nr 12/1 na cele składowania materiałów budowlanych na czas trwania ewentualnej inwestycji oraz przeprowadzenia instalacji niezbędnych do prowadzenia ewentualnej inwestycji na działkach nr 13/1 i 12/1.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W ww. budynku handlowo – usługowym aktualnie są wynajmowane cztery lokale użytkowe. Spółdzielnia informuje, że umowy najmu z najemcami tych lokali przejdą w zakresie praw i obowiązków na nabywcę nieruchomości z dniem, w którym stanie się on właścicielem nieruchomości.
 2. W ww. budynku handlowo – usługowym na podstawie umowy o przyłączenie nr 2886/2019 z dnia 20 maja 2020 r., zawartej z Veolia Energia Poznań S.A w pomieszczeniu bezpłatnie udostępnionym przez Spółdzielnię zainstalowany został węzeł cieplny. Nowy nabywca nieruchomości zobowiązany jest przejąć prawa i obowiązki wynikające z ww. umowy.

Wszelkie pozostałe informacje na temat nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla „Jeżyce” przy ul. Dąbrowskiego 30 A w Poznaniu tel. 61/ 847-06-20, kierownik Zenon Henklewski tel. 786 123 820.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONY
na zadania remontowe w 2022 r.


PRACE:
 1. ogólnobudowlane,
 2. wymiana dźwigów osobowych,
 3. drogowe,
 4. elektryczne,
 5. instalacyjno-sanitarne,
 6. malarskie,

Termin złożenia ofert przetargowych: do 03.06.2022 r. do godziny 1200.
Otwarcie tych ofert odbędzie się w dniu 06.06.2022 r. od godziny 800.
Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni od otwarcia ofert (po weryfikacji i ocenie ofert oraz kosztorysów).
Ewentualne negocjacje lub uzgodnienia z oferentami przeprowadzane będą w formie pisemnej (e-mailem) lub zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, wideokonferencja, itp.) bez fizycznego uczestnictwa oferentów.
Informacje dotyczące wadium na zadania opisane są w SIWZ.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na (nazwa robót)”, wraz ze skanami ofert przetargowych oraz załączonych dokumentów na nośnikach elektronicznych (płyta CD w formacie PDF) należy składać w siedzibie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu na parterze biur Zarządu.

Uwaga: W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego szczególny tryb postępowań przetargowych odbywać się będzie w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu” i Uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” nr 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Udzielania Zamówień w SM „Jeżyce”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetargi nie dały założonych rezultatów, bądź odwołania lub unieważnienia przetargów.


SIWZ + załączniki:
  Prace ogólnobudowlane SIWZ+załączniki

  Wymiana dźwigów osobowych SIWZ+załączniki

  Prace drogowe SIWZ+załączniki

  Prace elektryczne SIWZ+załączniki

  Prace instalacyjno-sanitarne SIWZ+załączniki

  Prace malarskie SIWZ+załączniki


tarcza
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”


OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE

 1. Docieplenie, remont elementów elewacji (balkony i in.), przebudowa stropodachu i rozbudowa o wiatrołap budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Turkusowej 5 w Poznaniu
 2. Docieplenie, remont elementów elewacji (balkony i in.) i przebudowa stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Turkusowej 6 w Poznaniu

SIWZ z załącznikami (w formie elektronicznej) można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym w godz. (900 – 1300) po przedstawieniu dowodu wpłaty w wysokości 61,50 zł. Opłatę za materiały przetargowe na wyżej wymienione przetargi należy dokonać na konto SM „Jeżyce” nr: 51 1020 4027 0000 1802 0035 4043. Informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego tel. 61 847 04 15 w. 40,41,43.

Zadania termomodernizacyjne i remontowe dotyczą dwóch budynków 11 kondygnacyjnych przy finansowaniu kredytami z premią termomodernizacyjną.
Termin złożenia ofert przetargowych : do 9.02.2022 r. do godziny 845
Otwarcie tych ofert odbędzie się w dniu 9.02.2022 r. o godzinie 900
Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie około 14 dni (po weryfikacji ofert, kosztorysów i ocenie) od otwarcia ofert.
Ewentualne negocjacje lub uzgodnienia z oferentami przeprowadzane będą w formie pisemnej (e-mailem) lub zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, wideokonferencja, itp.) bez fizycznego uczestnictwa oferentów.
Informacje dotyczące wadium na zadania opisane są w SIWZ.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na (nazwa robót)”, wraz ze skanami ofert przetargowych oraz załączonych dokumentów na nośnikach elektronicznych (płyta CD – pliki w formacie PDF) należy składać w siedzibie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu na parterze biur Zarządu.

Uwaga: W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemicznym szczególny tryb postępowań przetargowych odbywać się będzie w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu” i Uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” nr 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Udzielania Zamówień w SM „Jeżyce”.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetargi nie dały założonych rezultatów, bądź odwołania lub unieważnienia przetargów.
UWAGA DO KOMUNIKATU O PRZETARGU
NA WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ


Zarząd Spółdzielni zdecydował o przesunięciu terminu złożenia ofert na I stopień przetargu nieograniczonego dwustopniowgo na "„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Turkusowej 5 i 6 w Poznaniu” do dnia 06.12.2021 godz. 950 i zebrania komisji przetargowej o godz. 1000.
KOMUNIKAT


Dotyczy: przetargu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Turkusowej 5 i 6 w Poznaniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu informuje, że w dniu 23.11.2021 r. Komisja Przetargowa podjęła decyzję o wydłużeniu terminu złożenia ofert na I stopień przetargu nieograniczonego dwustopniowego na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Turkusowej 5 i 6 w Poznaniu” do dnia 01.12.2021 r do godziny 945.
SIWZ dla tego postępowania można pobrać zgodnie z wcześniejszym komunikatem, który nadal pozostaje na stronie internetowej Spółdzielni. W pierwszym stopniu postępowania nie jest wymagana wpłata wadium.
O G Ł O S Z E N I E
PRZETARG NIEOGRANICZONY


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego na os. Winiary 10 w Poznaniu – IV piętro, o pow. użytkowej 53,30 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc.
Cena wywoławcza wynosi 298.900,00zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset zł).
Mieszkanie do dyspozycji, po wpłacie na konto Spółdzielni w terminie do 30 dni od dnia przetargu, całej wylicytowanej kwoty i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Mieszkanie można oglądać w uzgodnieniu z Adm. os. Bonin, ul. Bonin 4, tel. 61 823-37-12. Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 1.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02.12.2021 r. o godz. 1000, w Klubie „Wierzbak” przy ul. Wojska Polskiego 8 w Poznaniu.
Wadium, w wysokości 29.890,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Zostanie ono zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wylicytowanej ceny lokalu.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym na stronie internetowej www.smjezyce.pl
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku skutecznego zgłoszenia roszczenia o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną przetarg przeprowadzony zostanie w reżimie sanitarnym tj. obowiązywać będzie bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. W celu zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy osobami biorącymi udział w przetargu, w postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć tylko osoby biorące udział w licytacji, bez osób towarzyszących.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”


OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE


 1. Docieplenie, remont elementów elewacji (balkony i in.), przebudowa stropodachu i rozbudowa o wiatrołap budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Turkusowej 5 w Poznaniu.
 2. Docieplenie, remont elementów elewacji (balkony i in.) i przebudowa stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Turkusowej 6 w Poznaniu
 3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Turkusowej 5 i ul. Turkusowej 6 w Poznaniu (przetarg dwustopniowy).
SIWZ z załącznikami (w formie elektronicznej) można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym w godz. (900 – 1300) po przedstawieniu dowodu wpłaty w wysokości 61,50 zł. Informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego tel. 61 847 04 15 w. 40,41,43.

Zadania termomodernizacyjne i remontowe dotyczą dwóch budynków 11 kondygnacyjnych przy finansowaniu kredytami z premią termomodernizacyjną.
Termin złożenia ofert przetargowych dla zadania 1 i 2: do 30.11.2021 r. do godziny 845.
Otwarcie tych ofert odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. o godzinie 900.
Dla zadania 3 termin złożenia ofert (oferty wstępne): do 23.11.2021 r. do godziny 845.
Otwarcie tych ofert odbędzie się w dniu 23.11.2021 r. o godzinie 900.
Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni (po weryfikacji ofert, kosztorysów i ocenie) od otwarcia ofert.
Ewentualne negocjacje lub uzgodnienia z oferentami przeprowadzane będą w formie pisemnej (e-mailem) lub zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, wideokonferencja, itp.) bez fizycznego uczestnictwa oferentów.
Informacje dotyczące wadium na zadania opisane są w SIWZ.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na (nazwa robót)”, wraz ze skanami ofert przetargowych oraz załączonych dokumentów na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub pen-drive w formacie PDF) należy składać w siedzibie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu na parterze biur Zarządu.

Uwaga: W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemicznym szczególny tryb postępowań przetargowych odbywać się będzie w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu” i Uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” nr 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Udzielania Zamówień w SM „Jeżyce”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetargi nie dały założonych rezultatów, bądź odwołania lub unieważnienia przetargów.


UWAGA!!

Opłatę za materiały na wyżej wymienione przetargi należy dokonać na konto SM „Jeżyce” nr:
51 1020 4027 0000 1802 0035 4043
INFORMACJA

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 07.10.2021 roku wchodzą w życie nowe taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Poznań. Opłata za wodę i ścieki wynosić będzie 12,42 zł/m3 (brutto) – wzrost o 10% w stosunku do stawki dotychczas obowiązującej. Stawki opłat abonamentowych także ulegają podwyższeniu.

Szczegółowe informacje oraz taryfy cen i stawek opłat dostępne są na stronach internetowych:

AQUANET S.A. - Opłaty za wodę i ścieki od 07.10.2021 | Aquanet S.A.
Wody Polskie - Decyzja PO.RZT.70.351.2021/D/MZ (bip.gov.pl)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


Poznań, 20.08.2021 r.


Zawiadomienie o głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce” informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.568 ze zm.) podjął decyzję o przeprowadzeniu głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie pisemnym, w dniu 23.09.2021r. w godz. 1000-1800 w ODK „Wierzbak” przy ul. Wojska Polskiego 8 w Poznaniu.

Na podstawie uchwały Zarządu nr 64/2021 z dnia 02.08.2021 Członkowie Spółdzielni będą głosować pisemnie nad następującymi uchwałami:
 • Uchwała nr 1 w/s: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.,
 • Uchwała nr 2 w/s: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.,
 • Uchwała nr 3 w/s: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.,
 • Uchwała nr 4 w/s: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.,
 • Uchwała nr 5 w/s: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019,
 • Uchwała nr 6 w/s: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020,
 • Uchwała nr 7 w/s: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć

Nadmieniamy, że z uwagi na panujący w Polsce stan epidemii, przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym Statutem nie jest możliwe, natomiast brak w/w uchwał ogranicza możliwości prowadzenia remontów i prac termomodernizacyjnych oraz rozdysponowanie nadwyżki bilansowej z lat ubiegłych. Zachęcamy do licznego uczestnictwa w zorganizowanym głosowaniu pisemnym.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Jeżyce” informuje, że zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, materiały związane z projektami uchwał będą wyłożone od dnia 08.09.2021 r. do wglądu Członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Bonin 8 oraz w poszczególnych Administracjach Osiedli. Projekty uchwał są załączone do niniejszego zawiadomienia. Istnieje również możliwość zapoznania się z materiałami po zalogowaniu do usługi internetowej „zdalny dostęp”(dla osób korzystających z tej usługi).

Karta do głosowania, wydawana osobom przybyłym do punktu głosowania, opatrzona będzie pieczęcią i kolejnym numerem. Głosowanie odbywać się będzie poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „ZA” bądź „ PRZECIW” przy każdej uchwale. Na kartach nie wolno dokonywać skreśleń, poprawek, czy dodatkowych wpisów, gdyż głos zostanie uznany za nieważny.

W pisemnym głosowaniu nad uchwałami przez Walne Zgromadzenie, uczestniczyć mogą Członkowie Spółdzielni, którzy przed wydaniem karty do głosowania okażą ważny dokument tożsamości.

Głosowanie przebiegać będzie w obecności Komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz Notariusza, w pełnym reżimie sanitarnym.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 01.07.2021 r. istnieje możliwość przesyłania przez Spółdzielnię korespondencji drogą elektroniczną, na wskazany przez właściciela lokalu adres e-mail.
Elektroniczny obieg dokumentów pozwoli na wyeliminowanie dokumentacji papierowej (poza drobnymi wyjątkami) i ograniczenie liczby drukowanych dokumentów.
Aby skorzystać z tej możliwości prosimy o pobranie OŚWIADCZENIA o wyrażaniu zgody na przysłanie korespondencji drogą elektroniczną w zakładce „Pliki do pobrania” lub pobranie jego papierowej wersji w biurach Spółdzielni.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza i osobiste dostarczenie go do administracji osiedla lub zarządu
- os. Jeżyce – ul. Dąbrowskiego 30a, - Księgowość Bonin 4,
- os. Bonin – ul. Bonin 4, - Zarząd – ul. Bonin 8,
- os. Słowiańskie – ul. Urbanowska 38,
w celu potwierdzenia w obecności pracownika swojej tożsamości oraz podanego adresu e-mail.

(Serdecznie zapraszamy Państwa w godzinach otwarcia tj.: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek, środa i czwartek 7: 30 – 14:30, piątek 7:30 - 13: 30)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO)

W związku ze zmianą przepisów prawa krajowego oraz zmianą aktów prawa miejscowego Związku Międzygminnego "GOAP" z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzony zostanie nowy brązowy pojemnik na bioodpady.

Do pojemnika na bioodpady
należy wrzucać:
- kwiaty,
- resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
- resztki żywności (bez mięsa),
- obierki z owoców i warzyw,
- skorupki jaj,
- fusy po kawie i herbacie.
Nie wrzucamy:
- mięsa,
- kości i odchodów zwierząt,
- ziemi, kamieni,
- popiołu.

Odpady- zgodnie z informacją "GOAP" - można wyrzucać w biodegradowalnych workach foliowych.

Odbiór odpadów BIO wykonawca usługi będzie realizował nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Związek Międzygminny "GOAP" obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów BIO, a także ich oczyszczanie przerzucił na spółdzielnię.
Z dniem 1 stycznia 2018r każda nieruchomość zostanie wyposażona w specjalny brązowy pojemnik o pojemności 240 l.
W związku z zaistniałą sytuacją poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe, - o czym wcześniej informowały - zostały zmuszone do wprowadzenia podwyżek opłat za mieszkania w 2018 roku na pokrycie powyższych kosztów.
Natomiast stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone i przekazywane do "GOAP" pozostaną na dotychczasowym poziomie.
SZANOWNI MIESZKAŃCY


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej informuje, że od kwietnia 2016r. opłaty za odpady komunalne zostają włączone do wymiaru opłat za korzystanie z lokali.
Dotychczasowe rozwiązanie z wydzieleniem opłat za odpady komunalne na odrębne konto podyktowane było sporem sądowym ze Związkiem Międzygminnym Aglomeracji Poznańskiej GOAP, który toczył się w trybie k.p.a., przy czym wniosek złożyło łącznie dziesięć spółdzielni mieszkaniowych. Do dnia rozpatrzenia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Spółdzielnia przekazywała do GOAP tylko sumy faktycznie wpłacone na konto spółdzielni za odpady komunalne, nie wykładając pieniędzy za dłużników. Stanowisko spółdzielni wyrażało się tym , iż nie są one zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i egzekwowania zadłużeń powstających w wyniku nie płacenia stosownych opłat przez niektórych mieszkańców. Wyodrębnienie opłaty za odpady komunalne chroniło interes mieszkańców terminowo regulujących swoje należności, ponieważ Spółdzielnia nie finansowała osób zalegających. W grudniu 2015r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na jego mocy spółdzielnie są zobowiązane do składania deklaracji i wnoszenia do GOAP kwot wynikających z wykazanej w złożonych deklaracjach ilości osób (stawka dla odpadów segregowanych 12zł/osoba/m-c).
W tej sytuacji nie jest celowe odrębne wnoszenie opłat za odpady komunalne. Niniejsze zawiadomienie o zmianie wysokości opłat od 1 kwietnia 2016r. zawiera już należność za odpady komunalne, co oznacza, że od tego miesiąca nie należy dokonywać odrębnych wpłat za śmieci. Nadpłaty i niedopłaty dotyczące opłat za odpady komunalne zostaną od 1 kwietnia 2016r. połączone z opłatami za lokale. Jednocześnie Spółdzielnia informuje, że na mocy przytoczonego wyroku rozpocznie egzekwowanie zadłużeń związanych z opłatami za odpady komunalne, zatem prosimy osoby posiadające zaległości z tego tytułu o niezwłoczne wpłaty, celem uniknięcia postępowań sądowych i związanych z tym wysokich kosztów.
Jednocześnie informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg poniższej tabeli:

Ilość osób

w gospodarstwie

domowym

(lokalu)

Odpady segregowane

Stawka za

1 osobę

Kwota do

zapłaty za

jeden miesiąc

1 osoba

12,00

12,00

2 osoby

12,00

24,00

3 osoby

12,00

36,00

4 osoby

11,40

45,60

5 osób

10,80

54,00

6 osób

10,20

61,20

7 osób

9,60

67,20

8 osób

9,00

72,00

9 osób

8,40

75,60

10 osób

7,80

78,00

11 osób

7,20

79,20

12 osób

6,60

79,20

13 osób

6,00

78,00


Z poważaniem”

Zarząd SM L-W”

„Jeżyce””


ZAWIADOMIENIE

na temat regulacji terenowo - prawnych i planu działań zmierzających do realizacji wniosków członków o zmianę statusu mieszkania spółdzielczego na jego odrębną własność


 Zawiadomienie na temat regulacji terenowo - prawnych
Informacja w sprawie regulacji terenowo - prawnej nieruchomości na os. Winiary 10-51


 Informacja Starosty Poznańskiego
Informacja otrzymana z Urzędu Miasta Poznania w sprawie regulacji terenowo - prawnej dotycząca nieruchomości na:

 • os. Winiary 10-51
 • os. Bonin 2-6
 • ul. Poznańska 19
 • ul. R. Strzałkowskiego 22

 Informacja Urząd Miasta


KOMUNIKAT W SPRAWIE ,,USTAWY ŚMIECIOWEJ”


W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2013r. zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przejęciem przez Miasto Poznań obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Poznania, a więc także z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, informujemy, że nowym systemem odbioru odpadów będzie zarządzał i ponosił odpowiedzialność Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ( ZM GOAP).

Od 1 lipca 2013r. będą obowiązywały - na mocy uchwały ZM GOAP (nr VI/31/2013 z dn.12.03.2013r.) - nowe stawki oraz nowy sposób naliczania opłat za odbieranie odpadów. Stawka za posegregowane odpady wynosić będzie 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów w Państwa nieruchomości, opłaty mogą wzrosnąć do 20 zł miesięcznie od osoby.

Odpady powinny być rozdzielane na poszczególne grupy :
 • pojemnik biały - szkło białe
 • pojemnik zielony - szkło kolorowe
 • pojemnik niebieski - papier i tektura
 • pojemnik brązowy - odpady zielone, takie jak liście, trawa
 • pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale
 • pojemnik czarny - śmieci mieszane.

Pojemniki na odpady będą zapewnione przez ZM GOAP.

Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać na stronie internetowej ZM GOAP: www.goap.org.pl oraz pod nr tel. 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce"
Szanowni Mieszkańcy


W związku z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że obowiązek gospodarowania opadami komunalnymi przejmuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz GOAP opłat w wysokości zależnej od sposobu składowania śmieci:
 • selektywnego, tj. z zastosowaniem segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 12,-zł/os/m-c,
 • zmieszanego, tj. bez segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 20,-zł/os/m-c.
Zgodnie w Uchwałą Związku nr VI/31/2013 z dnia 12 marca 2013r., w lokalach mieszkalnych zajmowanych przez minimum 4 osoby, przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów zastosowane będą zmniejszone opłaty.
W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów obciążających mieszkańców, począwszy od dnia 1 lipca 2013r. zobowiązujemy Państwa do ich segregowania, aby Spółdzielnia mogła zadeklarować w Państwa imieniu opłatę w niższej wysokości. Równocześnie informujemy, że w przypadku nieprawidłowej segregacji GOAP jest uprawniony do podwyższenia opłat przewidzianych dla odpadów zmieszanych.
Celem ustalenia kosztów za wywóz nieczystości, konieczne jest bezwzględne złożenie przez Państwa „oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu″.
Wypełnione i podpisane oświadczenia będą odbierane od Państwa przez gospodarzy domów. Mogą Państwo także: złożyć je osobiście w biurach Administracji Osiedli, przesłać scan oświadczenia na adres e-mail info@smjezyce.pl lub przesłać pocztą - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jeżyce″ ul. Bonin 8, 60-658 Poznań.
Oświadczenie prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2013r.
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w danym lokalu prosimy o złożenie nowego oświadczenia w siedzibie Spółdzielni lub Administracji Osiedli, celem naniesienia korekty w opłatach.
Wszelkie szczegółowe dane dotyczące Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej uzyskacie Państwo na stronie www.goap.org.pl lub pod numerem infolinii GOAP 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce" OŚWIADCZENIE dla mieszkańców

 Uchwała_nr_VI_30_2013_projekty

 Uchwała-nr-VI-31-2013-z-12-marca-2013

 Uchwała-nr-VI-34-2013-z-12-marca-2013

design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie